Přesnost jako v geometrii

3d skener http://www.nc.cz/3d-skenery_c2003809.html  http://www.nc.cz/3d-skenery_c2003809.html  http://www.nc.cz/3d-skenery_c2003809.html má pro pojem přesnosti trochu jiné vyjádření. Totiž tato veličina je zde měřena odchylkou mezi získanými naměřenými daty a skutečným objektem. Což by ani nebylo tak neobvyklé, stejně tak fakt, že se míra přesnosti liší v umění nastavení příslušných specifikací na přístroji. Můžeme tedy výsledný produkt pěkně zvládnout nebo totálně pokazit.…