Historie poznání elektrického proudu

O elektřinu a její praktické využití se pak začali zajímat mnozí vědci a badatelé. 1. polovina 19. století přinesla významné objevy a zákony vlastností elektřiny a také definici souvztažnosti elektřiny a magnetismu. Lidé, kteří světu tyto objevy přinesli, jsou známí svými příjmeními tak, že je dnes dokáže vyslovit téměř každý školák: Michael Faraday, André-Marie Ampére, Alessandro Volta, Georg Simon Ohm. Až se budete zamýšlet nad tím, kolik voltů máme v elektrické síti (230), na kolika ampérový jistič je zapojena vaše pračka (10), jakou impedanci – kolik ohmů vykazuje odpor sluchátek MP3 přehrávače (35), tak nevědomky vyslovujete jména mužů, bez nichž byste si nemohli přečíst ani tento článek.
elektrikář s helmou

Elektromagnetické záření jako jedna z forem hmoty

V roce 1865 došlo k objevu nejvýznamnějšímu. James Clerk Maxwell stanovil zákonitosti elektromagnetického pole, které dokázal popsat pouhými 4 matematickými rovnicemi. Jeho objevů využíváme dodnes jednak při výrobě elektrické energie samotné, ale i k jejímu praktickému využití v podobě elektrických spotřebičů.
Průmyslová revoluce 2. poloviny 19. století již plynule navázala na úspěchy objevitelů a vznikaly první žárovky, tps://www.witex.cz/s-kvalitnimi-elektroinstalacnimi-prvky-vam-bude-lepe/ generátory elektrického proudu, obloukové lampy (pouliční osvětlení), telefonní přístroje, elektromotory. Další jména, která znáte ze školy, vás jistě osloví: Nikola Tesla, Thomas Alva Edison, Heinrich Hertz, Alexander Graham Bell, František Křižík.
energetická revoluce

Joseph John Thompson, Max Planck, Albert Einstein

Elektrický proud se však dosud nedařilo rozpoznat z hlediska atomární a kvantové teorie. Významný objev přinesl až J. J. Thompson nalezením částice elektronu a Max Planck a Albert Einstein pak vyslovili první známé principy elektromagnetického záření různých vlnových délek.
V roce 1911 byl objeven první proton a v roce 1932 neutron. Tím vzniklo nové odvětví tzv. kvantové elektrodynamiky elementárních částic a následně byla vyrobena vůbec první elektronka. Uvnitř bylo vakuum a díky elektronkám lidé mohli poslouchat první rozhlasové vysílání. Kromě rozšíření rozhlasu po celém světě se pak na počátku 20. století začaly stavět ve velkém stylu elektrárny a byla elektrifikována první města. Elektrický proud začal pronikat do všech domácností a bohužel museli brzy na to lidé namísto života v blahobytu čelit fašistickému hnutí v Německu, v Itálii a v Japonsku.
blesky nad silnicí
První objev tranzistoru byl uskutečněn až v roce 1947 a tranzistory se pak staly základem polovodičových součástek a elektrických obvodů na několik desítek let. Nahradily je pak mikroprocesory, které sestávají vlastně z několika milionů těch prapůvodních tranzistorů. Jak dlouhou cestu tedy musela urazit technika, abyste si mohli zapnout notebook a objednat si v e-shopu novou automatickou pračku, by měl znát každý z Vás, aby si úsilí objevitelů a techniků mohl alespoň vážit.