Urbex, zábava plná adrenalinu

Urbex neboli Urban exploration (městský průzkum), jde o prozkoumávání, natáčení, fotografování zaniklých objektů, jedná se o např. staré, historické budovy, opuštěná města, továrny, zaniklé hřbitovy, je to netradiční zábava, která není běžně mezi lidmi rozšířená, protože jde o mnohdy nezákonnou akci, při které tito průzkumníci vnikají na nepřístupná místa okny, různými otvory a nezamčenými dveřmi. Skuteční badatelé svá místa neprozrazují, jednak je v tom jisté kouzlo a tajemno, ale má to i svůj praktický důvod, kterým je prevence před vandalismem.
Opuštěná vila
Dalším pravidlem správných badatelů opuštěných míst je, že se objekty, které navštíví, musí zase opustit netknuté, neponičené a nesmí žádnou věc odcizit, což bohužel ne každý dodržuje, občas mají potřebu si vzít z místa suvenýr. Tento zájem je plný adrenalinu, který lidi přitahuje. Věřící lidé v nadpřirozeno mají tento koníček v oblibě, protože doufají, že budou v přítomnosti nějakého ducha. Tento zájem je však v mnoha ohledech dost nebezpečný. Objekty jsou v častých případech hlídané alarmem, což než se po objektu rozhlédnete, přijede bezpečnostní služba a mohou vzniknout velké problémy. Dalším rizikem jsou bezdomovci, kteří se často ukrývají na těchto místech, aby měli alespoň nějakou střechu nad hlavou, což určitě nečekají návštěvu, mohou se leknout a mít strach, tak jejich reakce může být nepřiměřená a může dojít na fyzický konflikt.
Bývalá továrna
Další nebezpečí vězí v tom, že taková místa jsou i desítky let opuštěná, bez lidské péče, tudíž chátrají a prozkoumávat je může být zdraví a životu nebezpečné, je možné se např. propadnout se ztrouchnivělou podlahou nebo na vás může spadnout ztrouchnivělý trám. Přes tato rizika je to stále více oblíbená zábava, věk zde nehraje žádnou roli a zveřejněné fotografie a videa jsou naprosto úchvatné a je radost na ně pohledět. Na Facebookových stránkách naleznete několik takových umělců, kteří se právě tímto tématem zabývají a svá díla tam zveřejňují např. urbex.cz, Urbex západ, Urbex-opuštěné budovy.