Informace utvářejí svět

Informace utvářejí svět. A to především prostřednictvím upevňováním kulturních kořenů. Spolu s rozvojem interaktivních médií, vše se rozrostlo v globálním měřítku. Informace jsou nyní prakticky na dosah ruky a každý má možnost vyhledat, co je libo. Co se však stane, je-li tato možnost korporačně využita a zneužita? Nemluvíme zde „pouze“ o zneužití osobních údajů. Co je zajímavé je spíše fakt, jakým stylem tyto obrovské společnosti a korporace vydělávají, a mnohdy bohužel také přicházejí o peníze.podnikatel čte noviny.jpg
Vezměme si tedy například showbyznys jako primární příklad. Herec má za sebou slušnou kariéru. Je opěvován, jak kritiky, tak fanoušky. Při debatě o hypotetickém filmu, kde hypotetický herec ztvárňuje hlavní postavu produktu, (jenž tímto rozhovorem propaguje), dostane hypotetickou otázku, která se vztahuje nikoliv na otázku týkající se daného filmu, ale jeho osobního názoru na téma X. Tázaný má před sebou několik možností: odpovědět podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, delikátně se vyhnout otázce, nebo razantně ukončit rozhovor. Pak záleží na studiu, které produkt financuje, jak se k dané situaci postaví.
Ať tak či tak v dnešním interaktivním světě je prakticky nemožné někoho nepohněvat, či nepohoršit. Záleží tedy na dané společnosti, jakým způsobem zareaguje. Profesionální přístup za těchto okolností pravděpodobně znamení minimalizovat rizika a zachovat, co možná největší zisk. To je z obchodního hlediska logické. Pak je tu možnost veřejně pohoršit jednu stranu obecenstva, místo snahy o stmelení. Příkladem budiž série STAR WARS, Terminátor, Watchmen. Všechny tyto zmíněné série se poslední dobou stávají ne-zrovna úspěšnými, profitovými sázkami, a přesto politicko-sociální cloud byť jen na oko slaví úspěch na sociálních sítích.pořízování selfie.jpg
Stane-li se však něco podobného ve zpravodajském průmyslu situace je o to kurióznější, čím je závažnější. Bude zpravodajská stanice, jenž, se roky vyznačovala neutrálním a přesným zpravodajstvím riskovat ztrátu tohoto pomyslného kreditu, za kredit morální, až moralizující? Příkladem budiž mediální konglomerát CNN, jehož divácká základna se rapidně snižuje. Je tedy třeba se ptát, Je-li tato strategie vhodná a udržitelná finančně? Pravděpodobně nikoliv. Informace totiž utvářejí svět.